Acupunctuur Lotus | info@acupunctuurlotus.nl
Acupunctuur Lotus

Tarieven

 

 

intake en eerste consult€75,=    (1,5 uur)
acupunctuur consult €60,=    (1 uur)
ontspannende massage€40,=    (1/2 uur)
kruiden€12,=  (merk Green Nature)


      

Betalingswijze: pinnen na behandeling

Je krijgt de factuur via de mail na betaling. Heb je geen mailadres dan krijg je hem op papier aangeboden.

 

Veel zorgverzekeraars vergoeden acupunctuur, vaak gedeeltelijk, via de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekering, dus kun je het beste in je polis kijken of conctact opnemen met de verzekeringsmaatschappij.

Een handige en overzichtelijke website is:

 

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chinese-geneeswijzen

 

Handig om te weten: het gaat niet van je eigen risico af!

 

De kruiden en de massage worden niet vergoed door de zorgverzekeraar

 

 

Belangrijk!

 

als je niet op de afgesproken tijd aanwezig kunt zijn, dan moet je dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via de mail doorgeven. Anders ben ik genoodzaakt om het tarief in rekening te brengen.

 

 

 

 

Je PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je  expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 • Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “consult acupunctuur”
 • de kosten van het consult

 

 

 

 

dislcaimer